pervane anne

11 Aralık 2016 Pazar

Hadis Kutusu

Hadisleri Öğreniyorum Timaş Çocuk Yayınlarının 10 kitaptan oluşan bir serisi ve bizim çok sevdiklerimizden.
Nur Kutlu yazmış Ayşe Kıtıl resimlemiş.
Her kitapta ayrı bir hadis öğretiliyor.Resimleme şahane, her kitap sonunda bir etkinlik önerisi var.
Kitabın Kahramanları Zeynep ve Tarık kardeşlerin bir hadis kutusu var.İşte ben de onlardan esinlenerek bir hadis kutusu hazırladım.Hadisleri çoğunlukla şablon kullanarak biraz da kendim çizerek resimlemeye çalıştım.
Bunda görsel hafızayı da kullanarak hadisleri kolay ezberlemesini sağlamayı umuyorum.


40 Hadis hazırladım.Tabi hadisleri çoğunlukla soyut kavram içermeyenlerden seçmeye çalıştım.
Allah nasip ederse her gün bir hadis çekip o hadis hakkında konuşacağız.

Peygamber efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) kırk  hadisi şerif ezberlemenin fazileti hakkında  şöyle buyurur:

“Kim ümmetim için kırk hadis ezberlerse, Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde fakih bir alim olarak diriltir.

(Buhari Tarih (3/141)

“Kim ümmetim için onların dini işleriyle alakalı kırk hadis ezberlerse, Allah-ü Teala onu âlim olarak haşreder, ben de mahşer günü onun hem şefaatçisi hem de şahidi olurum.”

(Beyhakî)


 “Kendine fayda veren iki hadis bile öğrenip, onları başkasına da öğreten ve onlardan faydalanan, altmış yıllık ibadetten daha fazla sevap alır.” 

(Deylemi)

“Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan, mahşerde Kur’anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anı hor görmüş olur. Kur’anı hor gören de, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.”

(Ebu Nuaym, Hatib) 

“Allah, sözümü işitip kavrayan ve işittiği gibi başkalarına tebliğ edenlerin yüzünü ağartsın.”

(Tirmizi, İlim, 7)

“Affolmak niyetiyle, 40 hadis yazana, Allahü teâlâ şehit mertebesi verir.”

(İbni Cevzi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder